PC-FramePC-Frame voor studenten

Constructieberekening in het onderwijs

Voor studenten en docenten in het technisch onderwijs is er de educatieve versie van PC-Frame. Studenten kunnen oefenen in het maken van constructieberekeningen met PC-Frame, waardoor hun opleiding beter aansluit op hun toekomstige werkomgeving.


Educatieve versie

De educative versie biedt dezelfde functionaliteit als de professionele versie van PC-Frame, alleen is iedere afdruk voorzien van een watermerk.
Onderwijsinstellingen kunnen de educatieve versie bestellen voor gebruik in de lessen en computerlokalen in de school. Neem voor meer informatie over de onderwijslicentie contact op met Mile17.

Studenten Thuiswerkversie

Om thuis aan oefenopdrachten te kunnen werken, is er de Studenten Thuiswerkversie van PC-Frame. Deze kan door een student of een docent buiten de school gebruikt worden, uiteraard alleen voor constructieberekeningen in het kader van de opleiding.

Downloadservice
Studenten aan een onderwijsinstelling met PC-Frame in het lesprogramma (onderwijslicentie) kunnen de Studenten Thuiswerkversie downloaden. Hiervoor is een inlogcode nodig, die de docent of begeleider je kan geven.
Inloggen op : Downloadservice Studenten Thuiswerkversie.

Bestellen
Voor studenten aan onderwijsinstellingen zonder PC-Frame onderwijslicentie: Bestellen Studenten thuiswerkversie.
Hieraan zijn kosten verbonden.

De licentie van een Studenten Thuiswerkversie heeft altijd een einddatum.