PC-FramePC-Frame : Eenvoudig en snel een constructie berekenen

2-dimensionale raamwerken

PC-Frame berekent oplegreacties, doorbuigingen, momenten, dwarskrachten, normaalkrachten van vlakke, 2-dimensionale raamwerken. Hieronder vallen bijv. ook constructies als vakwerken, doorgaande liggers, portalen, bogen. De methode voor de berekening van de constructie is lineair-elastisch.
Op eenvoudige wijze wordt de constructie op het beeldscherm getekend. Daarna worden de opleggingen aangewezen en de belastingen geplaatst.

Belastingen op de constructie

De constructie kan belast worden met :
- puntlasten
- momenten
- gelijkmatig verdeelde belasting, w.o. eigen gewicht
- driehoeksbelasting
- trapeziumbelasting
- belastinggevallen en belastingcombinaties.

Met PC-Frame wordt een bibliotheek meegeleverd met materialen en staalprofielen met doorsnede, traagheidsmoment, weerstandsmoment, elasticiteitsmodulus etc.
De bibliotheek kan eenvoudig door de gebruiker uitgebreid worden.

Krachtenlijnen, momentenlijn, doorbuiging

De uitvoer en de invoer kunnen zowel grafisch als alfanumeriek gepresenteerd worden. Momentenlijnen, dwarskrachtenlijnen en normaalkrachtenlijnen geven een helder inzicht in het krachtenverloop.

Nederlands, Engels of Frans

Voor buitenlands georienteerde bedrijven is ook een versie van PC-Frame leverbaar met Engelstalige of Franstalige schermen en rapporten. De constructies zijn onafhankelijk van de taal waarin ze zijn opgesteld en dus zonder meer onderling uitwisselbaar.

Demonstratie constructie berekenen met PC-Frame 6 (5 min):

PC-Frame versie 6 op Youtube

Schermen PC-Frame, klik voor vergroting

PC-Frame versie 6

De laatste versie van PC-Frame is versie 6.1. Deze versie is geschikt gemaakt voor de nieuwste Windows-systemen en gebruikt een modern XML-formaat voor de bestanden.
Een belangrijke nieuwe functie is het invoeren van het eigen gewicht van een staaf. Meestal speelt het eigen gewicht van de staaf zelf een te verwaarlozen rol ten opzichte van de overige belastingen die op de staaf werken, maar het komt voor dat het eigen gewicht van de staaf wel degelijk een grote belasting vormt. In versie 6 kunt u de soortelijke massa van het materiaal invoeren, waaruit het programma in combinatie met de oppervlakte doorsnede van het profiel het gewicht berekent.

Startscherm PC-Frame

Gebruikers van PC-Frame kunnen de nieuwste versie downloaden. Hiervoor moet ingelogd met het registratienummer.PC-Frame in het onderwijs

PC-Frame wordt veel gebruikt in het technisch onderwijs, zowel op TU niveau als in het HBO en MBO. Als aanvulling op het vak mechanica, worden constructieberekeningen als prakticumopdracht uitgevoerd door studenten. Speciaal voor toepassing in het onderwijs is er de studieversie van PC-Frame

Support PCFrame

Registratienr:

Wachtwoord:

Online berekeningen

Bereken doorsnedes

Ix, Wx, A

Oppervlakte, weerstands- en traagheidsmoment van eenvoudige doorsnedes
ligger op 2 steunpunten

Ligger

op 2 steunpunten

Student PC-Frame

Studenten

Demoversie


Gratis demo-versie